Försäljningsvillkor

Vänligen läs dessa Användarvillkor (”Villkor”, ”Användarvillkor”) noggrant innan du använder vår webbplats (tjänsten) som drivs av Eva Rehlich (”vi”, ”oss” eller ”vår”).

Åtkomst till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill få åtkomst till eller använda tjänsten.

Genom att få åtkomst till eller använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren har du inte tillstånd att få åtkomst till tjänsten.

1. Villkor för onlinebutiken

Genom att godkänna dessa villkor intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i din stat eller provins där du bor, eller att du har uppnått myndighetsåldern i din stat eller provins där du bor och har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina underåriga beroende använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål, eller bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.

2. Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon, av någon anledning, när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebär (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig och följa tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk.

3. Noggrannhet, fullständighet och aktualitet av information

Vi tar inte ansvar om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte lita på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att rådgöra med primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt förlitande på materialet på denna webbplats är på egen risk.

4. Ändringar i service och priser

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga för dig eller någon tredje part för någon ä ndring, prisändring, upphörande eller avbrott av tjänsten.

5. Produkter eller tjänster

Vissa produkter eller tjänster kan endast finnas tillgängliga online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

6. Returer och byte

Vänligen se vår Returpolicy för information om returer och byte.

7. Personlig information

Överföring av personuppgifter via butiken regleras av vår integritetspolicy.

8. Tillämplig lag

Dessa användarvillkor ska tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i US, oavsett bestämmelser om lagkonflikter.

9. Ändringar i Användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten, enligt vårt eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänst efter publicering av ändringar i Användarvillkoren innebär att du accepterar dessa ändringar.

10. Kontaktuppgifter

Frågor om Användarvillkor bör skickas till oss på service@https://www.eva-rehlich.com.